WordPress – OpenCart – SEO – Web Development

WEB DEVELOPER

Error: MySQL server has gone away Error No: 2006

go SSH : /etc/my.cnf Happens to me when I update 4-5 orders at once.And when I update orders, the process triggers an SMTP email and SMS Which clearly a lot to process. I am using 1cpu + 2gb ram on my vultr vpsUsing vestacp panel This can be resolved by increasing your database configmax_allowed_packetwait_timeout My […]

Đọc tiếp »

Hướng dẫn cài đặt Directadmin cho Server khách hàng

Hướng dẫn cài đặt Directadmin cho Server khách hàng

/Cac buoc chuan bi truoc khi cai//Disable firewall? 123iptables-save > ~/iptables.rulessystemctl stop firewalld.servicesystemctl disable firewalld.service #Disable SELinux.# change port ssh sang 2221. update OS and install packages:? 12yum -y updateyum install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 cyrus-sasl-devel […]

Đọc tiếp »

Thay đổi múi giờ (timezone) trên Centos

Múi giờ sau khi cài đặt VPS server thông thường là America/New_York, để tiện sử dụng thì bạn nên chuyển múi giờ về đúng với khu vực địa lí của mình Để thay đổi timezone của VPS CentOS theo đúng múi giờ Việt Nam, các bạn hãy thực hiện như sau: Kiểm tra múi giờ hiện tại: # […]

Đọc tiếp »

Cách xử lý lỗi mongodb khi nâng cấp php 7.4 trên centos

Khi nâng cấp VPS lên php 7.4 chúng ta thường gặp lỗi php driver mongo cách xữ lý là sudo pecl uninstall mongodb sau đó chạy lại lệnh sudo pecl install mongodb Khi dùng thư viện php mongodb không cài đặt được composer require mongodb/mongodb cách xữ lý pecl upgrade mongodb

Đọc tiếp »

Ví dụ làm sao tạo form với Google reCAPTCHA v3 sử dụng PHP

In this article, I’m going show you how to add Google reCAPTCHA v3 to a form on your PHP website. The latest reCAPTCHA is different than the previous versions—it doesn’t require user interaction at all. In this post, we’ll see how it works, and we’ll build a real-world example for demonstration purposes. As a website […]

Đọc tiếp »

Hướng dẫn xóa cache để tăng Free RAM cho VPS/Server

Cách để xóa bộ nhớ RAM cache và buffer Giả sử, vì lý do gì đó, bạn vẫn muốn xóa RAM mà hạt nhân Linux đang sử dụng cho cache và buffer của nó. Trên thực tế, làm điều này sẽ tác động tiêu cực đến hiệu suất. Nếu bạn muốn hệ thống của bạn […]

Đọc tiếp »

Cài đặt drive PHP MongoDB với PECL – php 7.3

Cách cài đặt Cài đặt drive PHP MongoDB với PECL trên CentOS với php 7.3 Thông tin để cài đặt tiện ích mở rộng PECL này có thể được tìm thấy trong chương thủ công có tiêu đề Cài đặt tiện ích mở rộng PECL. Thông tin bổ sung như bản phát hành mới, bản […]

Đọc tiếp »

Ftp vestacp không hoạt động

vấn đề đã được giải quyết lỗi 530 trong nhật ký, như đối với tất cả, tương ứng, nếu người dùng có trong etc / password: bin / bash kết nối với FTP pass if / sbin / nologin là lỗi 530 vi /etc/pam.d/vsftp hoặc vi /etc/pam.d/vsftpduser comment #auth required pam_shells.so service vsftpd restart after that everything […]

Đọc tiếp »

Cách hiển thị địa chỉ IP của người dùng trong wordpress

Cách hiển thị địa chỉ IP của người dùng trong wordpress

Trong bài viết này, mình sẽ chỉ cho bạn cách để hiển thị địa chỉ IP của người dùng trong WordPress. Bạn có thể tạo ra một trang riêng để hiển thị địa chỉ IP của riêng bạn. Bằng cách này khi một người truy cập trang và xem trang web của bạn, họ có thể […]

Đọc tiếp »

Top