WordPress – OpenCart – SEO – Web Development

KIẾN THỨC SERVER – VPS

Cách bảo mật phpmyadmin trên vestacp

Để bảo mật truy cập phpmyadmin trên vestacp chúng ta làm bằng cách truy cập SSH vi /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf sửa lại cấu hình file này 1. Thay đổi đường dẫn truy cập phpmyadmin #Alias /phpMyAdmin /usr/share/phpMyAdmin Alias /phpmyadmin_key_bao_mat /usr/share/phpMyAdmin 2 . Cấu hình ip được truy cập <Directory /usr/share/phpMyAdmin/>    Order Deny,Allow    Deny from All […]

Đọc tiếp »

Hướng dẫn cài đặt Directadmin cho Server khách hàng

Hướng dẫn cài đặt Directadmin cho Server khách hàng

/Cac buoc chuan bi truoc khi cai//Disable firewall? 123iptables-save > ~/iptables.rulessystemctl stop firewalld.servicesystemctl disable firewalld.service #Disable SELinux.# change port ssh sang 2221. update OS and install packages:? 12yum -y updateyum install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 cyrus-sasl-devel […]

Đọc tiếp »

Thay đổi múi giờ (timezone) trên Centos

Múi giờ sau khi cài đặt VPS server thông thường là America/New_York, để tiện sử dụng thì bạn nên chuyển múi giờ về đúng với khu vực địa lí của mình Để thay đổi timezone của VPS CentOS theo đúng múi giờ Việt Nam, các bạn hãy thực hiện như sau: Kiểm tra múi giờ hiện tại: # […]

Đọc tiếp »

Cài đặt GeoIP trên CENTOS 7 với Composer

Cài đặt GeoIP trên CENTOS 7 với Composer

GeoIP2 PHP API Description This package provides an API for the GeoIP2 web services and databases. The API also works with the free GeoLite2 databases. Install via Composer We recommend installing this package with Composer. Download Composer To download Composer, run in the root directory of your project: curl -sS https://getcomposer.org/installer | php You should now have the file composer.phar in your […]

Đọc tiếp »

Hướng dẫn xóa cache để tăng Free RAM cho VPS/Server

Cách để xóa bộ nhớ RAM cache và buffer Giả sử, vì lý do gì đó, bạn vẫn muốn xóa RAM mà hạt nhân Linux đang sử dụng cho cache và buffer của nó. Trên thực tế, làm điều này sẽ tác động tiêu cực đến hiệu suất. Nếu bạn muốn hệ thống của bạn […]

Đọc tiếp »

Nâng cấp php 5.4 tới php 7.3 trong Directadmin

Nếu VPS đang dùng custombuild 1.0 thì cần nâng cấp lên custombuild 2.0 cd /usr/local/directadmin mv custombuild custombuild_1.x wget -O custombuild.tar.gz http://files.directadmin.com/services/custombuild/2.0/custombuild.tar.gz tar xvzf custombuild.tar.gz Tiến hành nâng cấp php lên 7.3 cd custombuild ./build ./build set php1_release 7.3 ./build update ./build update_script ./build all d Sau khi cài xong bạn sẽ thấy lỗi And […]

Đọc tiếp »

Cách cài đặt Elasticsearch trên CentOS 7

Cách cài đặt Elasticsearch trên CentOS 7

Elasticsearch là một công cụ phân tích và tìm kiếm toàn văn bản phân phối mã nguồn mở. Nó hỗ trợ các hoạt động RESTful và cho phép bạn lưu trữ, tìm kiếm và phân tích khối lượng dữ liệu lớn trong thời gian thực. Elasticsearch là một trong những công cụ tìm kiếm phổ biến nhất […]

Đọc tiếp »

Hướng dẫn cài đặt CSF (Config Server Firewall) trên Direct Admin

Hướng dẫn cài đặt CSF (Config Server Firewall) trên Direct Admin

CSF là một phần mềm tường lửa khá tốt giúp tăng cường bảo mật cho VPS giúp chống lại các cuộc tấn công brute-force, port-scans, block IP …v..v.. Đặc biệt đối với người sử dụng control panel Direct Admin, dưới đây iNET hướng dẫn bạn thực hiện cài đặt và cấu hình cơ bản CSF cho VPS. […]

Đọc tiếp »

Hướng dẫn cài đặt Direct Admin trên CentOS 7

Hướng dẫn cài đặt Direct Admin trên CentOS 7

1. Update các bản vá mới nhất cho hệ thống [root@VPS-iNET ~]# yum update -y 2. Tải bản cài đặt từ Direct Admin [root@VPS-iNET ~]# wget http://www.directadmin.com/setup.sh–2016-06-11 03:03:52–  http://www.directadmin.com/setup.shResolving www.directadmin.com (www.directadmin.com)… 216.144.255.179Connecting to www.directadmin.com (www.directadmin.com)|216.144.255.179|:80… connected.HTTP request sent, awaiting response… 200 OKLength: 46879 (46K) [application/x-sh]Saving to: ‘setup.sh’ 100%[=========================================================>] 46,879       109KB/s   in 0.4s […]

Đọc tiếp »

Xử lý lỗi Kernel Panic : Not Syncing : VFS : Unable To Mount Root FS On Unknown-Block (0,0)

Xử lý lỗi Kernel Panic : Not Syncing : VFS : Unable To Mount Root FS On Unknown-Block (0,0)

XỬ LÝ LỖI KERNAL PANIC : NOT SYNCING : VFS : UNABLE TO MOUNT ROOT FS ON UNKNOWN-BLOCK (0,0) wikivps- hướng dẫn xử lý lỗi kernel panic KERNEL LÀ GÌ? Kernel tạm dịch là nhân của hệ điều hành, kernel có nhiệm vụ quản lý tài nguyên của hệ thống, quản lý các tiến trình […]

Đọc tiếp »

Top