WordPress – OpenCart – SEO – Web Development

Nâng cấp php 5.4 tới php 7.3 trong Directadmin

Nếu VPS đang dùng custombuild 1.0 thì cần nâng cấp lên custombuild 2.0

cd /usr/local/directadmin
mv custombuild custombuild_1.x
wget -O custombuild.tar.gz http://files.directadmin.com/services/custombuild/2.0/custombuild.tar.gz
tar xvzf custombuild.tar.gz

Tiến hành nâng cấp php lên 7.3

cd custombuild
./build
./build set php1_release 7.3
./build update
./build update_script
./build all d

Sau khi cài xong bạn sẽ thấy lỗi

And afer these commands I got this:

*************************************
* *
* All parts have been installed *
* *
*************************************

Type: /sbin/service httpd restart
[root@323876 custombuild]# /sbin/service httpd restart
Stopping httpd: [FAILED]
Starting httpd: httpd: Syntax error on line 18 of /etc/httpd/conf/httpd.conf: Syntax error on line 1 of /etc/httpd/conf/extra/httpd-phpmodules.conf: Cannot load /usr/lib/apache/mod_ruid2.so into server: /usr/lib/apache/mod_ruid2.so: cannot open shared object file: No such file or directory

Cách xử lý lỗi đó là

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build apache
./build php n
./build mod_ruid2
./build rewrite_confs

Vấn đề thường không khởi động được httpd thì các bạn chạy lệnh "./build mod_ruid2"

Giới thiệu tác giả

Giới thiệu tác giả: .

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top