WordPress – OpenCart – SEO – Web Development

Tag: shortcodes

Cách thêm một Shortcode trong WordPress

Cách thêm một Shortcode trong WordPress

Bạn đã từng muốn thêm một đoạn nội dung giống nhau cho một số bài hoặc muốn nhúng một widget, một số nội dung được gọi trở lại từ một số trang web hoặc API. Làm thế nào bạn có thể thêm các loại nội dung này vào bài viết trong wordpress. Hướng dẫn này […]

Đọc tiếp »

Cách thêm bảng – table trong post hoặc page WordPress

Cách thêm bảng – table trong post hoặc page WordPress

WordPress có một trình soạn thảo thật sự tuyệt vời nhưng có nhiều cái còn chưa làm được. Tạo bảng là một trong số đó. Bảng là một công cụ quan trọng để sắp xếp và trình bày dữ liệu thành một định dạng dể hiểu. Mặc dù bạn có thể tạo ra các bản một […]

Đọc tiếp »

Làm thế nào để thêm button trong WordPress mà không cần sử dụng shortcodes

Làm thế nào để thêm button trong WordPress mà không cần sử dụng shortcodes

Hầu hết mọi người không quen thuộc với HTML / CSS. Đây là lý do tại sao các plugin WordPress rất hữu dụng cho việc thêm bảng hoặc button. Có rất nhiều plugins ra khỏi đó mà cho phép bạn thêm các nút vào bài viết và các trang của bạn sử dụng mã ngắn. […]

Đọc tiếp »

Top