WordPress – OpenCart – SEO – Web Development

WordPress Development

Giới hạn số kí tự trong đoạn trích hoặc nội dung trong wordpress

Giới hạn số kí tự trong đoạn trích hoặc nội dung trong wordpress

Đây chỉ là một cải tạo của một chức năng mình đã viết lại để thêm khả năng giới hạn số lượng từ được hiển thị khi bạn gọi các trích đoạn hoặc nội dung. Thêm đoạn mã sau vào file functions.php của bạn. Giới hạn trong trích đoạn (the_excerpt()) Giới hạn trong nội dung (the_content ()) […]

Đọc tiếp »

Tạo nút trở về đầu trang – back to top cho wordpress

Tạo nút trở về đầu trang – back to top cho wordpress

Đã bao giờ bạn thấy một trang web có một nút trở về đầu trang, đây là một chức năng tuyệt vời khi bạn có một trang dài và bạn muốn làm một chức năng để có thể trở lại đầu trang một cách dễ dàng. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẩn bạn […]

Đọc tiếp »

Top