WordPress – OpenCart – SEO – Web Development

Tag: iDEAL

Cấu hình cho ING Advanced/Rabobank Professional

Cấu hình cho ING Advanced/Rabobank Professional

This chapter explains what needs to be done to activate Rabobank iDEAL Professional or ING iDEAL Advanced in combination with cciDEAL Platform. Rabobank iDEAL Professional and ING iDEAL Advanced are almost the same system, but just follow the instructions for your iDEAL account. The below steps only need to be done once per website and once […]

Đọc tiếp »

Giấy chứng nhận SSL SHA256 cho iDEAL .v3

Giấy chứng nhận SSL SHA256 cho iDEAL .v3

Bài viết này dành cho các bạn đang làm dự án bên Hà Lan cần tích hợp thanh toán iDEAL. Đối với việc sử dụng các iDEAL nâng cao v3, nó là cần thiết để tạo ra khóa riêng của mình và chứng chỉ. Windows Cài đặt OpenSSL nhẹ Tải openssl.zip, giải nén và cài đặt […]

Đọc tiếp »

Top