WordPress – OpenCart – SEO – Web Development

KIẾN THỨC KHÁC

Thiết lập GSM gateway và FreePBX

Thiết lập GSM gateway và FreePBX

1. Kết nối GSM gateway Yearstar TG200 và FreePBX Hướng dẫn step-by-step cách cấu hình kết nối GSM Gateway và FreePBX (GSM Gateway trong trường hợp này tôi sẽ sử dụng Yeastar TG200 cho test). Khi đó GSM trunk trên Yearstar TG200 sẽ mở rộng trên hệ thống FreePBX. Mục đích đạt được: Thực hiện […]

Đọc tiếp »

Giới thiệu về Asterisk + FreePBX + GSM Gateway

Giới thiệu về Asterisk + FreePBX + GSM Gateway

1. Về Asterisk Asterisk là phần mềm dùng làm tổng đài điện thoại – Private Branch Excahnge (PBX). Kết hợp với các giao diện phần cứng điện thoại phù hợp và các ứng dụng mạng, Asterisk được sử dụng để thiết lập và kiểm soát các cuộc gọi giữa các điểm cuối viễn thông, cho […]

Đọc tiếp »

Thiết lập tổng đài VoIP với FreePBX Distro

Thiết lập tổng đài VoIP với FreePBX Distro

Cài đặt FreePBX Download Freepbxdistro at http://downloads.freepbxdistro.org/ISO/ FreePBX distro các bản mới có tên gọi là SNG7-FPBX, nó dựa trên bản phân phối RHEL7. Bản mới nhất hiện đang là SNG7-FPBX-1805, gồm các thành phần chính sau: FreePBX 14CentOS 7Asterisk 13 or 15 Download tại: SNG7-FPBX-64bit-1805-2.iso Sau khi cài đặt xong, truy cập FreePBX server và cấu […]

Đọc tiếp »

NÂNG CẤP VESTACP LÊN PHIÊN BẢN PHP 7 TRÊN CENTOS 6/7

NÂNG CẤP VESTACP LÊN PHIÊN BẢN PHP 7 TRÊN CENTOS 6/7

Hôm nay tôi tiếp tục chia sẽ đến các bạn cách nâng cấp phiên bản PHP mặc định của Vestacp đó là phiên bản PHP 5.6 lên phiên bản PHP 7.x, Các bạn có biết rằng hiệu suất của WordPress 3.6+ trở lên khi chạy trên PHP 7 đã được cải thiện đáng kể so với […]

Đọc tiếp »

Cài vuejs trên macbook

Đi tới thư mục: cd /usr/local/lib/node_modules/ (in finder, choose go and then folder) move folders @vue and vue-cli to trash sudo npm install @vue/cli -g Nhập tài khoản admin password Quá trình cài đặt bắt đầu cài tiếp server modules sudo npm install @vue/cli-service -g sudo npm install @vue/cli-plugin-babel -g sudo npm install @vue/cli-plugin-eslint -g […]

Đọc tiếp »

Cài systemd cho linux

lệnh yum install systemd trước khi cài phải cài đặt LEMP trên CentOS – install EL7 sudo yum install epel-release -y

Đọc tiếp »

Cách làm thanh toán bitcoin trên web với php và blockchain

Blockchain.info đã triển khai API thanh toán nhận thanh toán mới của họ vào ngày 23 tháng 11 năm 2015. (Nguồn) Việc này sẽ thay thế cho phiên bản API thanh toán nhận trước đó sẽ được loại bỏ vào ngày 7 tháng 12 năm 2015. Bất kỳ yêu cầu nào được thực hiện sau […]

Đọc tiếp »

Cách sử lý vấn đề share và like image trên facebook không có hình

Cách sử lý vấn đề share và like image trên facebook không có hình

Introduction The Open Graph protocol enables any web page to become a rich object in a social graph. For instance, this is used on Facebook to allow any web page to have the same functionality as any other object on Facebook. While many different technologies and schemas exist and could be combined together, there isn’t […]

Đọc tiếp »

Tổng hợp link web hay cho các bạn lập trình và html

Font ICON động mới : http://l-lin.github.io/font-awesome-animation/ Link kiễm tra link web để share facebook: https://developers.facebook.com/tools/debug/ Link lấy hình icon đẹp png: http://www.flaticon.com/packs/3

Đọc tiếp »

Cấu hình cho ING Advanced/Rabobank Professional

Cấu hình cho ING Advanced/Rabobank Professional

This chapter explains what needs to be done to activate Rabobank iDEAL Professional or ING iDEAL Advanced in combination with cciDEAL Platform. Rabobank iDEAL Professional and ING iDEAL Advanced are almost the same system, but just follow the instructions for your iDEAL account. The below steps only need to be done once per website and once […]

Đọc tiếp »

Top