WordPress – OpenCart – SEO – Web Development

KIẾN THỨC KHÁC

Cách sử lý vấn đề share và like image trên facebook không có hình

Cách sử lý vấn đề share và like image trên facebook không có hình

Introduction The Open Graph protocol enables any web page to become a rich object in a social graph. For instance, this is used on Facebook to allow any web page to have the same functionality as any other object on Facebook. While many different technologies and schemas exist and could be combined together, there isn’t […]

Đọc tiếp »

Tổng hợp link web hay cho các bạn lập trình và html

Font ICON động mới : http://l-lin.github.io/font-awesome-animation/ Link kiễm tra link web để share facebook: https://developers.facebook.com/tools/debug/ Link lấy hình icon đẹp png: http://www.flaticon.com/packs/3

Đọc tiếp »

Cấu hình cho ING Advanced/Rabobank Professional

Cấu hình cho ING Advanced/Rabobank Professional

This chapter explains what needs to be done to activate Rabobank iDEAL Professional or ING iDEAL Advanced in combination with cciDEAL Platform. Rabobank iDEAL Professional and ING iDEAL Advanced are almost the same system, but just follow the instructions for your iDEAL account. The below steps only need to be done once per website and once […]

Đọc tiếp »

Giấy chứng nhận SSL SHA256 cho iDEAL .v3

Giấy chứng nhận SSL SHA256 cho iDEAL .v3

Bài viết này dành cho các bạn đang làm dự án bên Hà Lan cần tích hợp thanh toán iDEAL. Đối với việc sử dụng các iDEAL nâng cao v3, nó là cần thiết để tạo ra khóa riêng của mình và chứng chỉ. Windows Cài đặt OpenSSL nhẹ Tải openssl.zip, giải nén và cài đặt […]

Đọc tiếp »

Đặt nhiều địa chỉ trên bản đồ của Google (Sử dụng API 3)

Đặt nhiều địa chỉ trên bản đồ của Google (Sử dụng API 3)

Trong ví dụ này, chúng tôi đang hiển thị nhiều địa chỉ trên bản đồ, với mỗi điểm đánh dấu địa chỉ là có thể kích vào để hiển thị cửa sổ thông tin. The HTML The CSS The JS muốn dung API cần bật Google Maps JavaScript API v3 lên nhé. và thay code: <script src=”http://maps.googleapis.com/maps/api/js?sensor=false&callback=initialize&key=_ma_key_API_&language=_ngon_ngu_”></script>

Đọc tiếp »

Top