WordPress – OpenCart – SEO – Web Development

Cài vuejs trên macbook

Đi tới thư mục: cd /usr/local/lib/node_modules/ (in finder, choose go and then folder) move folders @vue and vue-cli to trash sudo npm install @vue/cli -g Nhập tài khoản admin password Quá trình cài đặt bắt đầu cài tiếp server modules sudo npm install @vue/cli-service -g sudo npm install @vue/cli-plugin-babel -g

sudo npm install @vue/cli-plugin-eslint -g

sudo npm install @vue/babel-preset-app -g sudo npm install @vue/cli-overlay -g sudo npm install @vue/cli-shared-utils -g sudo npm install @vue/component-compiler-utils -g sudo npm install @vue/preload-webpack-plugin -g sudo npm install @vue/web-component-wrapper -g sudo npm install @vue/vue-template-compiler -g   vào dự án và chạy lệnh:

npm run serve

kiểm tra phiên bản dùng:

npm vue -v

  lưu ý khi có lỗi cài đặt không được do không có quyền thì chạy lệnh
sudo chown -R $(whoami) $(npm config get prefix)/{lib/node_modules,bin,share}
ls -al /usr/local/lib/node_modules

Mình kham khảo tại link:
https://github.com/nodejs/docker-node/issues/437

Giới thiệu tác giả

Giới thiệu tác giả: .

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top