WordPress – OpenCart – SEO – Web Development

NodeJS

ướng dẫn cài đặt Node.js và NPM trên CentOS 7

ướng dẫn cài đặt Node.js và NPM trên CentOS 7

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt Node.js và NPM trên CentOS 7 . Node.js là mã nguồn JavaScript chạy trên nền công cụ JavaScript V8 của Chrome và có thể được sử dụng để tạo các loại ứng dụng phía máy chủ khác nhau. NPM là công cụ quản lý gói cho […]

Đọc tiếp »

Quản lý quá trình sản xuất cho các ứng dụng Node.js với một cân bằng tải được xây dựng trong.

Quản lý quá trình sản xuất cho các ứng dụng Node.js với một cân bằng tải được xây dựng trong.

PM2 is a production process manager for Node.js applications with a built-in load balancer. It allows you to keep applications alive forever, to reload them without downtime and to facilitate common system admin tasks. PM2 is constantly assailed by more than 400 tests. Compatible with io.js and Node.js. Compatible with CoffeeScript. Works on Linux (stable) […]

Đọc tiếp »

Giới thiệu NodeJS

Giới thiệu NodeJS

1. Giới thiệu Node.js là một nền tảng sử dụng V8 JavaScript engine của Google để xây dựng các ứng dụng mạng (bao gồm webserver) được nhiều tổ chức đánh giá cao vì các đặc điểm như dễ dàng xây dựng và triển khai, dễ dàng mở rộng và phát triển ứng dụng đặc biệt […]

Đọc tiếp »

Cài đặt và chạy Node.js Trên Centos 6.4 64 bit

Cài đặt và chạy Node.js Trên Centos 6.4 64 bit

Giới thiệu Bài viết này tổng hợp từ digial ocean – Suse Technic đã thực nghiệm lại và chia sẽ cùng bạn đọc ở trên technic.susesoftware.com nếu có sai sót nào mong các bạn đóng góp để bài viết được hoàn thiện và làm tài liệu tham khảo cho những ai muốn cài đặt Node.js […]

Đọc tiếp »

Top