WordPress – OpenCart – SEO – Web Development

Cài đặt và chạy Node.js Trên Centos 6.4 64 bit

Giới thiệu

Bài viết này tổng hợp từ digial ocean – Suse Technic đã thực nghiệm lại và chia sẽ cùng bạn đọc ở trên technic.susesoftware.com nếu có sai sót nào mong các bạn đóng góp để bài viết được hoàn thiện và làm tài liệu tham khảo cho những ai muốn cài đặt Node.js trên server Centos 6.4 64bit. Trong hướng dẫn này giúp chúng ta sẽ cài đặt node.js + expressjs trên server Centos 6.4 64bit. Ở hướng dẫn này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Node.js v0.10.36. Sau khi hoàn thành hướng dẫn này các bạn có thể build một ứng dụng mẫu lên server và publish nó trên toàn thế giới. Node.js được xây dựng trên nền tảng Chrome’s JavaScript runtime dễ sử dụng và build ứng dụng rất nhanh. Node.js sử dụng Event-driven, non-blocking I/O model làm cho ứng dụng nhẹ nhàng và rất hiệu quả.

Thiết lập VPS

Các thứ cần thiết cho bài hướng dẫn này là một VPS Centos 6.4 64bit – SSH client (tôi sử dụng Putty trên Windows 7). Trong bài này tôi không nói đến vấn đề sử dụng VPS Centos chúng ta chỉ tập trung vào việc cài đặt môi trường, node.js và express. Trước tiên bạn truy xuất vào CentOS server bằng Putty và chạy lệnh sau:
yum -y update
update server centos

update server centos

Để chập nhất mới nhất cho Centos trên server VPS của bạn – bây giờ hãy đi nghỉ ngơi trong giây lát và chờ cho server update. Điều này có thể mất của bạn vài phút tùy và tốc độ đường truyền và VPS của bạn. Bay giờ là bước chuẩn bị môi trường để cài đặt những thứ cần thiết cho Node.js. Để làm điều này bạn cần “Development Tools”. Được sử dụng để biên dịch mã nguồn. Hãy chạy lệnh sau .
yum -y groupinstall "Development Tools"
Bạn cũng nên cài đặt GNU screen.
yum -y install screen

Cài đặt Node.js

Ok, Bây giờ chúng ta đã sẵn sàng để cài đặt Node.js từ sources. Trước hết chúng ta sẽ đi tới thư mục /usr/src – thư mục này thường được sử dụng để chứa source code của ứng dụng – tuy nhiên bạn vẫn có thể sử dụng thư mục khác. Ở trong hướng dẫn này tôi khuyên bạn làm đúng như trình tự để tránh các lỗi không mong muốn.
cd /usr/src
Bây giờ chúng ta sẽ download Node.js về từ server http://nodejs.org/download/.
wget http://nodejs.org/dist/v0.10.36/node-v0.10.36.tar.gz
Thay thế link trên để cài đặt phiên bản node.js mới nhất nếu cần thiêt. Bước tiếp theo chúng ta sẽ giải nén tập tin vừa download và di chuyển tới thư mục node.
tar zxf node-v0.10.36.tar.gz
cd node-v0.10.36
Hoàn thành bước trên tức là chúng ta đã giải nén thành công vào đang ở tại thư mục node-v0.10.36. Tiếp theo gõ lệnh:
./configure
Configura nodejs

Configure nodejs

Lệnh ./configure sẽ đọc các thuộc tính của hệ thông (Server) và chuận bị cho việc biên dịch. Tiếp tục gõ lệnh:
make
Lệnh này có thể sẽ làm mất thời gian của bạn hãy đợi để chúng thực hiện những công việc cần thiết. Khi hoàn thành chúng ta tiếp tục gõ lệnh để hiệu lực và giúp nó hoạt động trên toàn hệ thống.
make install
Theo mặc định. Node binary sẽ được cài đặt trên /usr/local/bin/node.
 Sau khi cài xong chúng ta có thể kiểm tra bằng cách gõ: node –v   và sẽ thu được kết quả như sau:
Check node version

Check node version

Cài đặt Express.js

Chúng ta vừa hoàn thành xong việc cài đặt Node.js trên VPS Centos Bước tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục cài đặt Express.js: Framework rất mạnh mẽ để xây dựng ứng dụng dựa trên Nodejs. Chúng ta sẽ sữ dụng npm – node’s package manager để cài đặt đặt express.js – lưu ý: bạn không cần cài đặt gì thêm vì npm đã được tích hợp sẵn khi cài đặt Node.js. UPDATE: Để chạy một executable trong /usr/local/bin thông qua sudo, bạn cần phải thêm vào secure_path đường dẫn /usr/local/bin sử dụng visudo (Thực hiện bước này bạn có thể sử dụng MC thông qua SSH sẽ tiện dụng hơn).
sudo visudo
Tìm đến dòng  secure_path, và nối vào phía sau đường dẫn sau: “:/usr/local/bin”. Ok bây giờ bạn đã sẵn sàng để cài đặt express và supervisor modules.
npm -g install express express-generator supervisor
npm -g install sẽ cài đặt express và supervisor modules từ npm và thiết lập nó sãn sáng trên toàn bộ hệ thống (server). -g có nghĩa là “global”. Được rồi bây giờ express đã sẵn dùng cho bạn tạo ứng dụng bằng express trên hệ thống.

Thêm non-privileged user

Vì lí do bảo mật, bạn nên tạo ra một user bình thường cho hệ thống và chạy node bằng account non-privileged. Để làm điều này, trước hết bạn thêm user với dòng lệnh sau.
useradd suseuser
Suseuser là tên user mà bạn muốn tạo. Bạn có thể đặt vào đó tên gì mà bạn buốn và tạo password cho user trên bằng lệnh sau:
passwd suseuser
Nhập password cho user mới tạo. Đăng xuất và đăng nhập trở lại với user mới tạo.

Tạo ứng dụng với express

Express là framework rất mạnh mẽ, và để tạo ứng dụng chúng ta chỉ đơn giản gõ:
express hello
Lệnh trên sẽ tạo cho bạn một ứng dụng có tên là “hello” mặc định với những thiết lập căn bản của một ứng dụng node.js. Chúng ta sẽ được hướng dẫn kỹ càng qua loạt bài tôi sẽ viết trong thời gian tới – hướng dẫn về Nodejs và expressjs. Bây giờ bạn phải đi vào thư mục dự án “hello” và cài đặt thư viện liên quan vào dự án bằng lệnh sau:
cd hello && npm install
npm install sẽ đọc thông tin trong package.json file và cài đặt các modules cần thiết cho ứng dụng. Chúng ta sẽ bắt đầu với một session mới bằng lệnh screen:
screen
Cuối cùng, chúng ta sẽ khởi chạy ứng dụng với sự trợ giúp của supervisor đã thiết lập ở các bước trên.
supervisor ./bin/www
bây giờ bạn có thể truy cập ứng dụng express thông qua VPS của mình rồi nhé. Ví dụ gõ http://123.456.78.90:3000/. Ứng dụng “hello” mà bạn vừa tạo ở trên sẽ cho phép chúng ta truy cập với port 3000, 123.456.78.90 là ip VPS của bạn. Chúc các bạn thành công nhé.

Từ khóa: , ,

Giới thiệu tác giả

Giới thiệu tác giả: .

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top