WordPress – OpenCart – SEO – Web Development

Site Map

Site Feeds

Pages

Monthly Archives

Categories

Top 20 Tags

All Articles

Cách bảo mật phpmyadmin trên vestacp

| Tháng Tư 12, 2020 | 0 Comments

Cách bảo mật phpmyadmin trên vestacp

Để bảo mật truy cập phpmyadmin trên vestacp chúng ta làm bằng cách truy cập SSH vi /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf sửa lại

Error: MySQL server has gone away Error No: 2006

| Tháng Tư 4, 2020 | 0 Comments

Error: MySQL server has gone away Error No: 2006

go SSH : /etc/my.cnf Happens to me when I update 4-5 orders at once.And when I update orders, the process

Hướng dẫn cài đặt Directadmin cho Server khách hàng

| Tháng Ba 16, 2020 | 0 Comments

Hướng dẫn cài đặt Directadmin cho Server khách hàng

/Cac buoc chuan bi truoc khi cai//Disable firewall? 123iptables-save > ~/iptables.rulessystemctl stop firewalld.servicesystemctl disable firewalld.service #Disable SELinux.# change port ssh

Thay đổi múi giờ (timezone) trên Centos

| Tháng Ba 15, 2020 | 0 Comments

Thay đổi múi giờ (timezone) trên Centos

Múi giờ sau khi cài đặt VPS server thông thường là America/New_York, để tiện sử dụng thì bạn nên chuyển múi giờ về

Hướng dẫn tăng cường bảo mật cho mongodb

| Tháng Một 22, 2020 | 0 Comments

Hướng dẫn tăng cường bảo mật cho mongodb

Nếu bạn từng làm việc với Mean stack hoặc có nhu cầu xử lý dữ liệu lớn, có thể bạn

Cách xử lý lỗi mongodb khi nâng cấp php 7.4 trên centos

| Tháng Mười Hai 14, 2019 | 0 Comments

Cách xử lý lỗi mongodb khi nâng cấp php 7.4 trên centos

Khi nâng cấp VPS lên php 7.4 chúng ta thường gặp lỗi php driver mongo cách xữ lý là sudo

Cài đặt GeoIP trên CENTOS 7 với Composer

| Tháng Mười Hai 3, 2019 | 0 Comments

Cài đặt GeoIP trên CENTOS 7 với Composer

GeoIP2 PHP API Description This package provides an API for the GeoIP2 web services and databases. The API also works with the free GeoLite2

Ví dụ làm sao tạo form với Google reCAPTCHA v3 sử dụng PHP

| Tháng Mười Hai 2, 2019 | 0 Comments

Ví dụ làm sao tạo form với Google reCAPTCHA v3 sử dụng PHP

In this article, I’m going show you how to add Google reCAPTCHA v3 to a form on your PHP website.

Google reCAPTCHA v3 with php

| Tháng Mười Một 21, 2019 | 0 Comments

Google reCAPTCHA v3 with php

In this article, I’m going show you how to add Google reCAPTCHA v3 to a form on your PHP website.

Hướng dẫn xóa cache để tăng Free RAM cho VPS/Server

| Tháng Mười Một 16, 2019 | 0 Comments

Hướng dẫn xóa cache để tăng Free RAM cho VPS/Server

Cách để xóa bộ nhớ RAM cache và buffer Giả sử, vì lý do gì đó, bạn vẫn muốn xóa

Top