WordPress – OpenCart – SEO – Web Development

Site Map

All Articles

Cách xử lý lỗi mongodb khi nâng cấp php 7.4 trên centos

| December 14, 2019 | 0 Comments

Khi nâng cấp VPS lên php 7.4 chúng ta thường gặp lỗi php driver mongo cách xữ lý là sudo

Cài đặt GeoIP trên CENTOS 7 với Composer

| December 3, 2019 | 0 Comments

GeoIP2 PHP API Description This package provides an API for the GeoIP2 web services and databases. The API also works with the free GeoLite2

Hướng dẫn xóa cache để tăng Free RAM cho VPS/Server

| November 16, 2019 | 0 Comments

Cách để xóa bộ nhớ RAM cache và buffer Giả sử, vì lý do gì đó, bạn vẫn muốn xóa

Cài đặt drive PHP MongoDB với PECL – php 7.3

| September 10, 2019 | 0 Comments

Cách cài đặt Cài đặt drive PHP MongoDB với PECL trên CentOS với php 7.3 Thông tin để cài đặt

Nâng cấp php 5.4 tới php 7.3 trong Directadmin

| September 10, 2019 | 0 Comments

Nếu VPS đang dùng custombuild 1.0 thì cần nâng cấp lên custombuild 2.0 cd /usr/local/directadmin mv custombuild custombuild_1.x wget -O

Cách cài đặt Elasticsearch trên CentOS 7

| August 22, 2019 | 0 Comments

Elasticsearch là một công cụ phân tích và tìm kiếm toàn văn bản phân phối mã nguồn mở. Nó hỗ trợ

Hướng dẫn cài đặt CSF (Config Server Firewall) trên Direct Admin

| June 12, 2019 | 0 Comments

CSF là một phần mềm tường lửa khá tốt giúp tăng cường bảo mật cho VPS giúp chống lại các

Hướng dẫn cài đặt Direct Admin trên CentOS 7

| June 12, 2019 | 0 Comments

1. Update các bản vá mới nhất cho hệ thống [root@VPS-iNET ~]# yum update -y 2. Tải bản cài đặt

Xử lý lỗi Kernel Panic : Not Syncing : VFS : Unable To Mount Root FS On Unknown-Block (0,0)

| May 12, 2019 | 0 Comments

XỬ LÝ LỖI KERNAL PANIC : NOT SYNCING : VFS : UNABLE TO MOUNT ROOT FS ON UNKNOWN-BLOCK (0,0) wikivps-

Thiết lập GSM gateway và FreePBX

| April 17, 2019 | 0 Comments

1. Kết nối GSM gateway Yearstar TG200 và FreePBX Hướng dẫn step-by-step cách cấu hình kết nối GSM Gateway và

Top