WordPress – OpenCart – SEO – Web Development

Site Map

All Articles

Hướng dẫn cài đặt CSF (Config Server Firewall) trên Direct Admin

| June 12, 2019 | 0 Comments

Hướng dẫn cài đặt CSF (Config Server Firewall) trên Direct Admin

CSF là một phần mềm tường lửa khá tốt giúp tăng cường bảo mật cho VPS giúp chống lại các

Hướng dẫn cài đặt Direct Admin trên CentOS 7

| June 12, 2019 | 0 Comments

Hướng dẫn cài đặt Direct Admin trên CentOS 7

1. Update các bản vá mới nhất cho hệ thống [[email protected] ~]# yum update -y 2. Tải bản cài đặt

Xử lý lỗi Kernel Panic : Not Syncing : VFS : Unable To Mount Root FS On Unknown-Block (0,0)

| May 12, 2019 | 0 Comments

Xử lý lỗi Kernel Panic : Not Syncing : VFS : Unable To Mount Root FS On Unknown-Block (0,0)

XỬ LÝ LỖI KERNAL PANIC : NOT SYNCING : VFS : UNABLE TO MOUNT ROOT FS ON UNKNOWN-BLOCK (0,0) wikivps-

Thiết lập GSM gateway và FreePBX

| April 17, 2019 | 0 Comments

Thiết lập GSM gateway và FreePBX

1. Kết nối GSM gateway Yearstar TG200 và FreePBX Hướng dẫn step-by-step cách cấu hình kết nối GSM Gateway và

Giới thiệu về Asterisk + FreePBX + GSM Gateway

| April 17, 2019 | 0 Comments

Giới thiệu về Asterisk + FreePBX + GSM Gateway

1. Về Asterisk Asterisk là phần mềm dùng làm tổng đài điện thoại – Private Branch Excahnge (PBX). Kết hợp

Thiết lập tổng đài VoIP với FreePBX Distro

| April 17, 2019 | 0 Comments

Thiết lập tổng đài VoIP với FreePBX Distro

Cài đặt FreePBX Download Freepbxdistro at http://downloads.freepbxdistro.org/ISO/ FreePBX distro các bản mới có tên gọi là SNG7-FPBX, nó dựa trên bản

Ftp vestacp không hoạt động

| March 21, 2019 | 0 Comments

Ftp vestacp không hoạt động

vấn đề đã được giải quyết lỗi 530 trong nhật ký, như đối với tất cả, tương ứng, nếu người

Hướng dẫn cấu hình gọi vào và gọi ra trên tổng đài Asterisk

| March 18, 2019 | 0 Comments

Hướng dẫn cấu hình gọi vào và gọi ra trên tổng đài Asterisk

Máy chủ tổng đài hoạt động trên nền hệ điều hành mã nguồn mở và các ứng dụng tổng đài

ướng dẫn cài đặt Node.js và NPM trên CentOS 7

| January 27, 2019 | 0 Comments

ướng dẫn cài đặt Node.js và NPM trên CentOS 7

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt Node.js và NPM trên CentOS 7 . Node.js là mã

NÂNG CẤP VESTACP LÊN PHIÊN BẢN PHP 7 TRÊN CENTOS 6/7

| October 9, 2018 | 0 Comments

NÂNG CẤP VESTACP LÊN PHIÊN BẢN PHP 7 TRÊN CENTOS 6/7

Hôm nay tôi tiếp tục chia sẽ đến các bạn cách nâng cấp phiên bản PHP mặc định của Vestacp

Top