WordPress – OpenCart – SEO – Web Development

Site Map

All Articles

Cách bảo mật phpmyadmin trên vestacp

| April 12, 2020 | 0 Comments

Để bảo mật truy cập phpmyadmin trên vestacp chúng ta làm bằng cách truy cập SSH vi /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf sửa lại

Error: MySQL server has gone away Error No: 2006

| April 4, 2020 | 0 Comments

go SSH : /etc/my.cnf Happens to me when I update 4-5 orders at once.And when I update orders, the process

Hướng dẫn cài đặt Directadmin cho Server khách hàng

| March 16, 2020 | 0 Comments

/Cac buoc chuan bi truoc khi cai//Disable firewall? 123iptables-save > ~/iptables.rulessystemctl stop firewalld.servicesystemctl disable firewalld.service #Disable SELinux.# change port ssh

Thay đổi múi giờ (timezone) trên Centos

| March 15, 2020 | 0 Comments

Múi giờ sau khi cài đặt VPS server thông thường là America/New_York, để tiện sử dụng thì bạn nên chuyển múi giờ về

Hướng dẫn tăng cường bảo mật cho mongodb

| January 22, 2020 | 0 Comments

Nếu bạn từng làm việc với Mean stack hoặc có nhu cầu xử lý dữ liệu lớn, có thể bạn

Cách xử lý lỗi mongodb khi nâng cấp php 7.4 trên centos

| December 14, 2019 | 0 Comments

Khi nâng cấp VPS lên php 7.4 chúng ta thường gặp lỗi php driver mongo cách xữ lý là sudo

Cài đặt GeoIP trên CENTOS 7 với Composer

| December 3, 2019 | 0 Comments

GeoIP2 PHP API Description This package provides an API for the GeoIP2 web services and databases. The API also works with the free GeoLite2

Ví dụ làm sao tạo form với Google reCAPTCHA v3 sử dụng PHP

| December 2, 2019 | 0 Comments

In this article, I’m going show you how to add Google reCAPTCHA v3 to a form on your PHP website.

Google reCAPTCHA v3 with php

| November 21, 2019 | 0 Comments

In this article, I’m going show you how to add Google reCAPTCHA v3 to a form on your PHP website.

Hướng dẫn xóa cache để tăng Free RAM cho VPS/Server

| November 16, 2019 | 0 Comments

Cách để xóa bộ nhớ RAM cache và buffer Giả sử, vì lý do gì đó, bạn vẫn muốn xóa

Top