WordPress – OpenCart – SEO – Web Development

Site Map

All Articles

Cài đặt drive PHP MongoDB với PECL – php 7.3

| September 10, 2019 | 0 Comments

Cài đặt drive PHP MongoDB với PECL – php 7.3

Cách cài đặt Cài đặt drive PHP MongoDB với PECL trên CentOS với php 7.3 Thông tin để cài đặt

Nâng cấp php 5.4 tới php 7.3 trong Directadmin

| September 10, 2019 | 0 Comments

Nâng cấp php 5.4 tới php 7.3 trong Directadmin

Nếu VPS đang dùng custombuild 1.0 thì cần nâng cấp lên custombuild 2.0 cd /usr/local/directadmin mv custombuild custombuild_1.x wget -O

Cách cài đặt Elasticsearch trên CentOS 7

| August 22, 2019 | 0 Comments

Cách cài đặt Elasticsearch trên CentOS 7

Elasticsearch là một công cụ phân tích và tìm kiếm toàn văn bản phân phối mã nguồn mở. Nó hỗ trợ

Hướng dẫn cài đặt CSF (Config Server Firewall) trên Direct Admin

| June 12, 2019 | 0 Comments

Hướng dẫn cài đặt CSF (Config Server Firewall) trên Direct Admin

CSF là một phần mềm tường lửa khá tốt giúp tăng cường bảo mật cho VPS giúp chống lại các

Hướng dẫn cài đặt Direct Admin trên CentOS 7

| June 12, 2019 | 0 Comments

Hướng dẫn cài đặt Direct Admin trên CentOS 7

1. Update các bản vá mới nhất cho hệ thống [[email protected] ~]# yum update -y 2. Tải bản cài đặt

Xử lý lỗi Kernel Panic : Not Syncing : VFS : Unable To Mount Root FS On Unknown-Block (0,0)

| May 12, 2019 | 0 Comments

Xử lý lỗi Kernel Panic : Not Syncing : VFS : Unable To Mount Root FS On Unknown-Block (0,0)

XỬ LÝ LỖI KERNAL PANIC : NOT SYNCING : VFS : UNABLE TO MOUNT ROOT FS ON UNKNOWN-BLOCK (0,0) wikivps-

Thiết lập GSM gateway và FreePBX

| April 17, 2019 | 0 Comments

Thiết lập GSM gateway và FreePBX

1. Kết nối GSM gateway Yearstar TG200 và FreePBX Hướng dẫn step-by-step cách cấu hình kết nối GSM Gateway và

Giới thiệu về Asterisk + FreePBX + GSM Gateway

| April 17, 2019 | 0 Comments

Giới thiệu về Asterisk + FreePBX + GSM Gateway

1. Về Asterisk Asterisk là phần mềm dùng làm tổng đài điện thoại – Private Branch Excahnge (PBX). Kết hợp

Thiết lập tổng đài VoIP với FreePBX Distro

| April 17, 2019 | 0 Comments

Thiết lập tổng đài VoIP với FreePBX Distro

Cài đặt FreePBX Download Freepbxdistro at http://downloads.freepbxdistro.org/ISO/ FreePBX distro các bản mới có tên gọi là SNG7-FPBX, nó dựa trên bản

Ftp vestacp không hoạt động

| March 21, 2019 | 0 Comments

Ftp vestacp không hoạt động

vấn đề đã được giải quyết lỗi 530 trong nhật ký, như đối với tất cả, tương ứng, nếu người

Top