WordPress – OpenCart – SEO – Web Development

Hướng dẫn xóa cache để tăng Free RAM cho VPS/Server

Cách để xóa bộ nhớ RAM cache và buffer

Giả sử, vì lý do gì đó, bạn vẫn muốn xóa RAM mà hạt nhân Linux đang sử dụng cho cache và buffer của nó. Trên thực tế, làm điều này sẽ tác động tiêu cực đến hiệu suất. Nếu bạn muốn hệ thống của bạn chạy tối ưu, hãy để mọi thứ ở đúng vị trí của nó.

Bạn sẽ chạy các lệnh này với tư cách là quản trị viên hệ thống.

Để xóa pagecache, hãy nhập lệnh sau:

echo 1 > /proc/sys/vm/drop_caches

Để xóa dentries và inodes, hãy nhập lệnh sau:

echo 2 > /proc/sys/vm/drop_caches

Để xóa tất cả pagecache, dentries và inodes cùng nhau, hãy nhập lệnh sau:

echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches

Nếu các lệnh này không cải thiện mức độ hoạt động của PC, thì tại sao lại phải chạy chúng nhỉ? Làm như vậy là để so sánh hiệu suất máy tính của bạn sau khi thực hiện thay đổi mà không cần phải khởi động lại. Nếu bạn không đo điểm chuẩn hoặc thử nghiệm PC của mình, rất hiếm có lý do để động tới những phần này.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn ép buộc Linux OS để làm việc xoá bộ nhớ cache trên một khoảng thời gian cụ thể, chỉ cần tạo một cronjob để thực hiện điều này. Dưới đây là cách chúng ta thực hiện:

Kết nối SSH với VPS, sau đó tạo một file tên là cacheclear.sh. Ví dụ , tôi tạo cacheclear.sh trong thư mục home

sudo vi /home/cacheclear.sh

Thêm những dòng sau vào cacheclear.sh

#!/bin/sh 
sudo sh -c "sync; echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches"

Tiếp theo bạn lưu và thoát ra bằng cách bằng cách nhấn ESC, sau đó nhấn :x và enter.

Bây giờ bạn add file này vào crontab:

sudo crontab -e

Lệnh trên sẽ mở cronfile ở người dùng hiện tại. Nếu bạn muốn mở cronfile ở user khác thì dùng lệnh sau:

 sudo crontab -e -u username

Tiếp theo thêm dòng sau vào crontab:

0 * * * * /home/cacheclear.sh

Save và thoát ra bằng cách nhấn Esc, rồi :x và Enter.

Sai khi bạn hoàn tất, script cacheclear.sh sẽ chạy mỗi giờ một lần để xóa caches trên hệ thống để giải phóng free RAM.

Chúc bạn thành công.

Giới thiệu tác giả

Giới thiệu tác giả: .

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top