WordPress – OpenCart – SEO – Web Development

Thay đổi múi giờ (timezone) trên Centos

Múi giờ sau khi cài đặt VPS server thông thường là America/New_York, để tiện sử dụng thì bạn nên chuyển múi giờ về đúng với khu vực địa lí của mình

Để thay đổi timezone của VPS CentOS theo đúng múi giờ Việt Nam, các bạn hãy thực hiện như sau:

Kiểm tra múi giờ hiện tại:

# date

Cập nhật lại timezone sang Asia/Ho_Chi_Minh:

# rm -f /etc/localtime
# ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime

Ngoài ra, bạn có thể lựa chọn các timezone khác tại /usr/share/zoneinfo/ hoặc tham khảo Database Timezones

đồng bộ Network Time Protocol NTP về server Việt Nam:

Cài đặt NTP:

# yum install -y ntpdate

Đồng bộ NTP server Việt Nam

# ntpdate vn.pool.ntp.org

Tuy vậy, hiện tại chỉ có 4 servers tại Việt Nam nên bạn có thể cân nhắc sử dụng server Asia asia.pool.ntp.org.

Danh sách các servers bạn tham khảo tại: NTP Pool Servers
Vậy là xong.

Từ khóa:

Giới thiệu tác giả

Giới thiệu tác giả: .

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top