WordPress – OpenCart – SEO – Web Development

Ftp vestacp không hoạt động

vấn đề đã được giải quyết
lỗi 530 trong nhật ký, như đối với tất cả,
tương ứng, nếu người dùng có trong etc / password: bin / bash kết nối với FTP pass
if / sbin / nologin là lỗi 530

vi /etc/pam.d/vsftp hoặc vi /etc/pam.d/vsftpd
user comment #auth required pam_shells.so 
service vsftpd restart 
after that everything works :)

Giới thiệu tác giả

Giới thiệu tác giả: .

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top