WordPress – OpenCart – SEO – Web Development

Cách chèn quảng cáo vào nội dung bài viết của bạn trong WordPress

Bạn đã thấy các blog có quảng cáo bên trong nội dung bài viết của họ? , hầu hết người mới bắt đầu tự hỏi liệu có phải các trang web chèn quảng cáo bằng tay khi họ viết nội dung, hoặc họ có một đoạn code hay plugin hổ trợ cho việc này. Trong bài viết này, mình sẽ chỉ cho bạn cách chèn quảng cáo vào nội dung bài viết và trong một đoạn cụ thể của bài viết . Đơn giản chỉ cần cài đặt và kích hoạt plugin  Insert Post Ads . Sau khi kích hoạt, plugin sẽ thêm một mục trình đơn mới được gọi là Post Adverts. Nhấp chuột vào Post Adverts » Add New . Trên trang tiếp theo, chỉ cần thêm tên quảng cáo , nhập mã quảng cáo, và chọn số dòng mà bạn muốn hiển thị mã quảng cáo. Sau khi thực hiện chỉ cần nhấn publish. insertpostads wordpress Tiếp theo hãy đi đến Post Adverts » Settings để chọn loại bài mà bạn muốn hiển thị quảng cáo như posts, pages, và custom post types. Bây giờ nếu bạn không thích sử dụng plugin và muốn làm điều đó bằng một đoạn code hãy thực hiện theo các hướng dẫn dưới đây. Mở file functions.php trong theme của bạn và dán đoạn code sau: [php] <?php //Chèn quảng cáo sau đoạn thứ hai trong nội dung bài viết. add_filter( 'the_content', 'prefix_insert_post_ads' ); function prefix_insert_post_ads( $content ) { $ad_code = '<div>Đặt mã quảng cáo tại đây</div>'; if ( is_single() && ! is_admin() ) { return prefix_insert_after_paragraph( $ad_code, 2, $content ); } return $content; } function prefix_insert_after_paragraph( $insertion, $paragraph_id, $content ) { $closing_p = '</p>'; $paragraphs = explode( $closing_p, $content ); foreach ($paragraphs as $index => $paragraph) { if ( trim( $paragraph ) ) { $paragraphs[$index] .= $closing_p; } if ( $paragraph_id == $index + 1 ) { $paragraphs[$index] .= $insertion; } } return implode( '', $paragraphs ); } [/php] Để thêm mã quảng cáo của bạn, chỉ cần chỉnh sửa giá trị $ad_code chổ chú thích là "Đặt mã quảng cáo tại đây" trên dòng 9, và như thế là xong. Để thay đổi số đoạn muốn hiển thị quản cáo chỉ cần thay đồi số đoạn trong dòng 12, ở đây mình chèn vào đoạn thứ 2. Mình hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp bạn chèn quảng cáo trong nội dung bài viết trong WordPress.

Từ khóa:

Avatar photo

Giới thiệu tác giả

Giới thiệu tác giả: .

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top