WordPress – OpenCart – SEO – Web Development

Quản lý quá trình sản xuất cho các ứng dụng Node.js với một cân bằng tải được xây dựng trong.

Quản lý quá trình sản xuất cho các ứng dụng Node.js với một cân bằng tải được xây dựng trong.

PM2 is a production process manager for Node.js applications with a built-in load balancer. It allows you to keep applications alive forever, to reload them without downtime and to facilitate common system admin tasks. PM2 is constantly assailed by more than 400 tests. Compatible with io.js and Node.js. Compatible with CoffeeScript. Works on Linux (stable) […]

Đọc tiếp »

Giới thiệu NodeJS

Giới thiệu NodeJS

1. Giới thiệu Node.js là một nền tảng sử dụng V8 JavaScript engine của Google để xây dựng các ứng dụng mạng (bao gồm webserver) được nhiều tổ chức đánh giá cao vì các đặc điểm như dễ dàng xây dựng và triển khai, dễ dàng mở rộng và phát triển ứng dụng đặc biệt […]

Đọc tiếp »

Cài đặt và chạy Node.js Trên Centos 6.4 64 bit

Cài đặt và chạy Node.js Trên Centos 6.4 64 bit

Giới thiệu Bài viết này tổng hợp từ digial ocean – Suse Technic đã thực nghiệm lại và chia sẽ cùng bạn đọc ở trên technic.susesoftware.com nếu có sai sót nào mong các bạn đóng góp để bài viết được hoàn thiện và làm tài liệu tham khảo cho những ai muốn cài đặt Node.js […]

Đọc tiếp »

Các website dùng kiểm tra SEO

Kiểm tra lỗi hình ảnh thẻ alt: https://varvy.com/tools/ Kiểm tra lỗi nội dung trùng lặp trên web (Duplicate Content): http://copyscape.com/ Kiểm tra lỗi HTML: http://validator.w3.org, Kiểm tra link gãy (Broken Link): http://brokenlinkcheck.com (cái web này rất hay nó kiểm tra được link không tồn tại, link hư…) Kiểm tra truy cập: https://ahrefs.com/ Facebook Comments

Đọc tiếp »

Hướng dẫn nâng cấp lên PHP và MySQL trên DirectAdmin

Để nâng cấp lên phiên bản php 5.3 trên directadmin có thể làm theo từng bước sau: SSH vào server sau đó gõ những lệnh sau: cd /usr/local/directadmin/custombuild –>nhấn enter ./build update   –> nhấn enter ./build set php5_ver 5.3    –> nhấn enter ./build php n –> nhấn enter Nếu chạy bị lỗi this version […]

Đọc tiếp »

Các thông số cơn bản trong tường lửa CSF

1. Cơ bản về CSF: File cấu hình nằm ở /etc/csf/csf.conf , các file còn lại được nhắc đến bên dưới nếu không nêu rõ đường dẫn thì đều nằm ở thư mục /etc/csf/ Các tham số khi cấu hình có dạng ARGS = “VALUE” , trong đó VALUE = “0” => Disable VALUE = […]

Đọc tiếp »

Nghẽn mail trên kloxo

Cách kiễm tra email bị spam trên server Kloxo Đăng nhập vào quản lý host kloxo, chọn menu Web – Mail – Database => Mail Queue =>  để xem những mail gửi đi spam -> click vào chi tiết để xem email spam -> disable host spam, sau đó ssh vào chạy những lệnh bên […]

Đọc tiếp »

Giấy chứng nhận SSL SHA256 cho iDEAL .v3

Giấy chứng nhận SSL SHA256 cho iDEAL .v3

Bài viết này dành cho các bạn đang làm dự án bên Hà Lan cần tích hợp thanh toán iDEAL. Đối với việc sử dụng các iDEAL nâng cao v3, nó là cần thiết để tạo ra khóa riêng của mình và chứng chỉ. Windows Cài đặt OpenSSL nhẹ Tải openssl.zip, giải nén và cài đặt […]

Đọc tiếp »

Cách cài đặt Web Server cho Amazon EC2 Instance

Cách cài đặt Web Server cho Amazon EC2 Instance

Dưới đây là các ghi chú của mình trong quá trình cài đặt được hướng dẫn trong Clip. ——————- SETUP LAMP ON AMAZON EC2 INSTANCE —————————— STEP 1: – Setup EC2 instance with Linux 64bit AMI (Create new Security Group with following photo) – Save permission file (private key file) to secret location, remove “other” […]

Đọc tiếp »

Đặt nhiều địa chỉ trên bản đồ của Google (Sử dụng API 3)

Đặt nhiều địa chỉ trên bản đồ của Google (Sử dụng API 3)

Trong ví dụ này, chúng tôi đang hiển thị nhiều địa chỉ trên bản đồ, với mỗi điểm đánh dấu địa chỉ là có thể kích vào để hiển thị cửa sổ thông tin. The HTML The CSS The JS muốn dung API cần bật Google Maps JavaScript API v3 lên nhé. và thay code: <script src=”http://maps.googleapis.com/maps/api/js?sensor=false&callback=initialize&key=_ma_key_API_&language=_ngon_ngu_”></script> Facebook […]

Đọc tiếp »

Top