WordPress – OpenCart – SEO – Web Development

Một số lệnh cơ bản kiểm tra server khi bị DDoS

Tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS – Distributed Denial Of Service) là kiểu tấn công làm cho hệ thống máy tính hay hệ thống mạng quá tải, không thể cung cấp dịch vụ hoặc phải dừng hoạt động. Trong các cuộc tấn công DDoS, máy chủ dịch vụ sẽ bị “ngập” bởi hàng loạt các lệnh truy cập từ lượng kết nối khổng lồ. Khi số lệnh truy cập quá lớn, máy chủ sẽ quá tải và không còn khả năng xử lý các yêu cầu. Hậu quả là người dùng không thể truy cập vào các dịch vụ trên các trang web bị tấn công DDoS. Mình xin chia sẻ lại bài của BKNS, giới thiệu một số lệnh cơ bản để kiểm tra server trong trường hợp này. – Đếm lượng connection vào Port 80:
netstat -n | grep :80 |wc -l
– Kiểm tra số lượng connection đang ở trạng thái SYN_RECV:
netstat -n | grep :80 | grep SYN_RECV|wc -l
– Hiển thị tất cả các IP đang kết nối và số lượng kết nối từ mỗi IP:
netstat -an|grep :80 |awk '{print $5}'|cut -d":" -f1|sort|uniq -c|sort -rn
– Nếu muốn kiểm tra IP nào mở nhiều SYN thì thêm vào:
netstat -an|grep :80|grep SYN |awk '{print $5}'|cut -d":" -f1|sort|uniq -c|sort -rn
– Đối với server có nhiều IP, để kiểm tra IP nào đang bị tấn công:
netstat -plan | grep :80 | awk '{print $4}'| cut -d: -f1 |sort |uniq -c
– Hiển thị tất cả các IP đang kết nối và số lượng kết nối từ mỗi IP:
netstat -an | grep ':80' | awk '{print $5}' | sed s/'::ffff:'// | cut -d":" -f1 | sort | uniq -c
– Hiển thị số lượng kết nối mỗi loại
netstat -an | grep :80 | awk '{print $6}' | sort | uniq -c
61 ESTABLISHED
 13 FIN_WAIT1
 17 FIN_WAIT2
 1 LISTEN
 25 SYN_RECV
 298 TIME_WAIT
– Hiển thị tất cả các IP đang kết nối và số lượng kết nối từ mỗi IP
watch "netstat -an | grep ':80' | awk '{print \$5}' | sed s/'::ffff:'// | cut -d\":\" -f1 | sort | uniq -c"
watch "netstat -an | grep :80 | awk '{print \$6}' | sort | uniq -c"

Từ khóa:

Giới thiệu tác giả

Giới thiệu tác giả: .

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top