WordPress – OpenCart – SEO – Web Development

Directadmin- cấu hình kết nối từ xa vào MySQL Server

Bạn gặp lỗi không thể kết nối dữ liệu giữa các web khác nhau nhưng muốn cùng chung database. Hôm nay sau vài ngày cáy bừa mình cũng sửa được lỗi này và chia sẻ phương pháp với các bạn. add-host-Database Cách cấu hình kết nối từ xa vào MySQL Server (Mình dùng Directadmin nhé) Kết nối SSH với quyền Root Chạy lệnh(command): nano /etc/my.cnf Trong my.cnf, tìm đến dòng bind-address = 127.0.0.1 Sửa thành: bind-address = 0.0.0.0 Save và start lại dịch vụ MySQL.
Sử dụng các mũi tên để di chuyển xung quanh hoặc:
  • CTRL-W sẽ trả về một hộp tìm kiếm, gõ vào giá trị mà bạn đang tìm kiếm và nhấn Enter.
  • CTRL-V is page down
  • CTRL-Y is page up
  • CTRL-K Xóa dòng phía trên con trỏ chuột
  • CTRL-X để thoát khỏi ... nếu bạn muốn lưu các thay đổi bạn đã thực hiện, nhấn Y. Nếu bạn không muốn lưu các thay đổi của bạn (như nếu bạn đã làm sai đê tiện, mà tôi thường xuyên) nhấn N. Bạn luôn có thể đi trở lại vào nano một lần nữa và lại cố gắng trong việc tạo ra những thay đổi một cách chính xác
   

Từ khóa: ,

Giới thiệu tác giả

Giới thiệu tác giả: .

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top