WordPress – OpenCart – SEO – Web Development

Làm thế nào để thêm tiêu đề phụ vào bài viết hoặc trang WordPress

Đã bao giờ bạn thấy cần một phụ đề vào trong bài viết và các trang của bạn? Trong bài này chúng tôi sẽ cho bạn thấy làm thế nào để thêm một tiêu đề phụ hoặc phụ đề trong bài viết và các trang trong WordPress. Demo: Việt đầu tiên bạn phải làm là cài đặt và kích hoạt plugin Secondary Title. Sau khi kích hoạt và vào tạo một bài viết bạn sẽ thấy có thêm một trường tiêu đề bổ sung bên dưới tiêu đề chính của bạn. Đừng lo lắng khi bạn chỉ muốn sử dụng trên các trang hoặc bài viết cụ thể, plugin này có phần setting để bạn làm điều đó. Bạn có thể chọn tiêu đề phụ xuất hiện ở bài viết hoặc trang, ở một category nào đó hoặc cho id cụ thể... Theo mặc định, plugin sẽ tự động hiển thị tiêu đề phụ tuy nhiên bạn có thể ngăn chặn điều này bằng cách chọn No trong tùy chọn Automatic Insert.Bạn có thể tự hiển thị tiêu đề phụ trong chủ đề của bạn bằng cách sử dụng đoạn code <php get_secondary_title (); > ở các tập tin trong theme của bạn. Định dạng mặc định sẽ hiển thị tiêu đề phụ bên cạnh các tiêu đề bài viết cách nhau bằng dấu hai chấm, như thế này: The Post Title: The Secondary Title Bạn có thể thay đổi điều này bằng cách xác định định dạng của riêng bạn trong tùy chọn trên màn hình cài đặt của plugin. Đây là Demo mặc định trên theme Twenty Thirteen. Mình hy vọng bài viết này đã giúp bạn thêm tiêu đề phụ thay thế hay phụ đề bài viết và trang trong WordPress

Từ khóa:

Giới thiệu tác giả

Giới thiệu tác giả: .

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top