WordPress – OpenCart – SEO – Web Development

Cách tăng kích thước file upload trong WordPress

Tùy vào nhu cầu sử dụng của trang web mà mọi người giới hạn kích thước file upload khác nhau, ví dụ như trang phim hay trang nhạc thì rõ ràng là không đủ vỉ nó chỉ có 2M. Hầu hết hình ảnh dưới 2M vì vậy nó đáp ứng tốt cho những trang upload ảnh.Trong bài viết này, mình sẽ chỉ cho bạn cách để tăng kích thước file upload trong WordPress. media file size Lưu ý nó có thể không làm việt với một số dịch vụ hosting, trong trường hợp này bạn cần liên hệ với nhà cung cấp hosting để nhờ họ hổ trợ.

1: Thêm vào file functions.php của theme

Có những trường hợp chúng ta thấy rằng chỉ bằng cách thêm đoạn mã sau vào file functions.php của theme, bạn có thể tăng kích thước file upload: [php] @ini_set( 'upload_max_size' , '64M' ); @ini_set( 'post_max_size', '64M'); @ini_set( 'max_execution_time', '300' ); [/php]

2: Tạo hoặc chỉnh sửa file PHP.INI hiện có

Trong nhiều trường hợp bạn sẽ không thấy file php.ini trong thư mục gốc của bạn. Nếu bạn không thấy, hãy tạo một file php.ini thêm đoạn mã dưới đây và upload lên thư mục gốc. [php] upload_max_filesize = 64M post_max_size = 64M max_execution_time = 300 [/php]

3: Thêm vào file .htaccess

Mở hoặc tạo ra file .htaccess trong thư mục gốc và thêm đoạn mã sau: [php] php_value upload_max_filesize 64M php_value post_max_size 64M php_value max_execution_time 300 php_value max_input_time 300 [/php] Nếu có thắc mắc hãy để lại bình luận nhé.

Từ khóa:

Avatar photo

Giới thiệu tác giả

Giới thiệu tác giả: .

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top