WordPress – OpenCart – SEO – Web Development

Cách sử dụng shortcode trong Sidebar Widget của WordPress

Mình đã chỉ cho bạn cách để thêm một shortcode trong WordPress và sau đó là cách làm sao thêm nó vào theme của bạn. Trong bài viết này mình sẽ cho bạn biết làm cách nào để sử dụng shortcode trong sidebar của bạn. Điều bạn cần làm là dán đoạn mã này vào file functions.php trong theme của bạn. [php] add_filter('widget_text', 'do_shortcode'); [/php] Bây giờ điều bạn cần làm là đi tới Appearance » Widgets  và tạo ra một Text widget. Sau đó bạn có thể dán bất kì shortcode nào mà bạn đã kích hoạt, và nó sẽ hoạt động đúng.

Từ khóa: ,

Avatar photo

Giới thiệu tác giả

Giới thiệu tác giả: .

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top