WordPress – OpenCart – SEO – Web Development

Tag: table

Cách thêm bảng – table trong post hoặc page WordPress

Cách thêm bảng – table trong post hoặc page WordPress

WordPress có một trình soạn thảo thật sự tuyệt vời nhưng có nhiều cái còn chưa làm được. Tạo bảng là một trong số đó. Bảng là một công cụ quan trọng để sắp xếp và trình bày dữ liệu thành một định dạng dể hiểu. Mặc dù bạn có thể tạo ra các bản một […]

Đọc tiếp »

Top