WordPress – OpenCart – SEO – Web Development

Site Map

All Articles

How to install ssh2 extension for PHP

| January 20, 2017 | 0 Comments

How to install ssh2 extension for PHP

Question How to install ssh extension for PHP? Answer For CentOS only For OS php package: #cd  usr/local/lib/php Install all

Hạ cấp phiên bản PHP từ 5.3 xuống phiên bản PHP 5.2

| October 31, 2016 | 0 Comments

Hạ cấp phiên bản PHP từ 5.3 xuống phiên bản PHP 5.2

Trong một số trường hợp, Ban đầu bạn đã cài đặt theo tùy chọn PHP phiên bản 5.3 để sử

Lầy thông tin tên miền từ email trong PHP

| October 14, 2016 | 0 Comments

Lầy thông tin tên miền từ email trong PHP

 Đôi khi bạn cần phải giải nén tên miền từ email bằng PHP vì lý do gì, trong trường hợp

Optimal robots.txt for Opencart Store

| September 29, 2016 | 0 Comments

Optimal robots.txt for Opencart Store

What is robots.txt file. The Robots.txt – a text file that contains the site indexing parameters for the search engine

Một cơ sở dữ liệu khổng lồ của mô-đun cho Opencart 1,5 – 2.X

| September 29, 2016 | 0 Comments

Một cơ sở dữ liệu khổng lồ của mô-đun cho Opencart 1,5 – 2.X

Một thư viện module lớn cho anh em tín đồ Opencart nhé, module rất hay và cần thiết cho anh

Cách sử lý vấn đề share và like image trên facebook không có hình

| August 13, 2016 | 0 Comments

Cách sử lý vấn đề share và like image trên facebook không có hình

Introduction The Open Graph protocol enables any web page to become a rich object in a social graph. For instance,

Tổng hợp link web hay cho các bạn lập trình và html

| August 9, 2016 | 0 Comments

Tổng hợp link web hay cho các bạn lập trình và html

Font ICON động mới : http://l-lin.github.io/font-awesome-animation/ Link kiễm tra link web để share facebook: https://developers.facebook.com/tools/debug/ Link lấy hình icon đẹp png: http://www.flaticon.com/packs/3 Facebook Comments

Cập nhật – Update phpMyAdmin 4.x Directadmin

| August 3, 2016 | 0 Comments

Cập nhật – Update phpMyAdmin 4.x Directadmin

1) this version requires custombuild 1.2 or higher. 1.2 uses phpmyadmin (PMA) 3 by default. 2) You’ll need to specify

Cấu hình cho ING Advanced/Rabobank Professional

| April 9, 2016 | 0 Comments

Cấu hình cho ING Advanced/Rabobank Professional

This chapter explains what needs to be done to activate Rabobank iDEAL Professional or ING iDEAL Advanced in combination with

Quản lý quá trình sản xuất cho các ứng dụng Node.js với một cân bằng tải được xây dựng trong.

| March 15, 2016 | 0 Comments

Quản lý quá trình sản xuất cho các ứng dụng Node.js với một cân bằng tải được xây dựng trong.

PM2 is a production process manager for Node.js applications with a built-in load balancer. It allows you to keep applications

Top